Pravidla Deep Thunder R2

...tu zatím nejsou.

 

 

Níže jsou stará pravidla bývalé guildy "Andílci":

Vedenie

Oficir:

 • Hadzime - guild master / jidlo / dkp / sef healeru
 • Geminy - raid leader / dkp / att / web
 • Akiwashka - nabor / testy / dogearovavani nahradniku / personalni zalezitosti
 • Comando - vyhazovac / decay dkp / ranky

Seraph:

 • Lhârë - sef melee
 • Anomandarris - sef ranged
 • Martyy - nahradni rl, jina vypomoc

Attendance

Systém, ktorý má za úlohu objektívne hodnotiť dochádzku na raidy a zvýhodňovať pravidelne raidujúcich členov rovnako ako zabrániť ľuďom prísť do guildy, vyzbierať veci a opustiť. V podstate ide o jednoduchý spreadsheet, v ktorom sa do tabuliek zapisuje účasť na danom raide a následne pomocou vzorcov vypočíta percentuálnu účasť na raidoch za mesiac, štvrťrok, a celé svoje pôsobenie v guilde.

 • Jedným mesiacom sa myslí 13 raidov, štvrťrokom 39 raidov a pôsobením všetky raidy ktorých sa mohol daný člen zúčastniť. Prednosť má ten, ktorý spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:
  1. má mesačnú attendence väčšiu ako 65% (9 z 13)
  2. ma šťvročnú attendence väčšiu ako 72%  (29 z 39)
  3. má attendence za dobu pôsobenia väčšiu ako 80% a zúčastnil sa aspoň 40 raidov.
 • Od attendence sa zároveň odvíjajú aj ranky v guilde, nový člen začne na nováčikovi, pri splnení 1) dostáva rank čertík pri splnení 2) rank andílek.
 • Attendence sú viditeľné pre všetkých na Google Docs
 • Akýkoľvek neopravený úmyselný pokus o zásah do attendence systému môže skončiť vyhodením z guildy a vymazaním DKP.

DKP

 • DKP sa udeľuje za každý raid.
 • Za raid je celkovo 300 DKP, pokiaľ sa RL(oficíri) nerozhodnú inak (výnimočné dobrý progress, nezloženie a pod.)
 • Udeľovanie DKP:
  • 19:50 (+- 5 minút) dostáva hráč 150 DKP ak spĺňa nasledovné:
   • nachádza sa v raide (má inv),
   • je pripravený v inštancii, prípadne pred ňou.
  • Ak sa hráč ospravedlní aspoň 2 hodiny pred raidom, dostane po neskorom príchode 100 DKP. (za podmienky, že bude na raide aspoň polovicu času).
  • Na konci raidu dostane hráč 150 DKP.
 • Náhradníci, ľudia čo sa do raidu nedostanú dostávajú rovnako DKP za predpokladu, že sú k dispozícii do 10 minút. V prípade, že sa zistí nedostupnosť náhradníka, nemusia mu byť udelené DKP.
 • Pokiaľ hráč opustí guildu, automaticky prichádza o všetky DKP
 • Pri dlhšej neaktivite hráča (1mes resp. 13 raidov), dochádza k tzv. DKP decay. Hráč príde o polovicu DKP za každý načatý mesiac neaktivity - DKP sú odpočítanavé spätne. Špecifické prípady sa dajú riešiť po osobnej dohode s oficirmi VOPRED.

Všeobecné pravidlá raidov

 Raidtime

 • Raiduje sa v stredu, štvrtok a v nedeľu.
 • Invite na raid je o 19:40.
 • Raiduje sa do 23:00. V priebehu raidu býva spravidla jedna prestávka.
 • Detaily raidu su vypísané v in-game kalendári (Normál / HC raid, prestávka, atď.).
 • Progress sa chodieva začiatkom týždňa (streda, štvrtok)
 • Farma je koncom týždňa (štvrtok, nedeľa)

 Prihlasovanie na raidy

 • Pokiaľ dáte v kalendári Accept , pre nás to znamená, že dorazíte na raid. V prípade, ze nemôžete zmeniť svoje status v kalendári, dajte o tom vedieť - SMS, shoutbox, fórum...
 • Pokiaľ neviete, že dorazíte, dajte Tentative.
 • Na raid je potrebné chodiť načas!

 Priebeh raidu

 • Na raide je každý hráč zaradený do skupiny podľa svojej role (tank, heal, melee dps, range dps).
 • Každá skupina ma svoj kanál a svojho leadra. Kanál slúži na ujasnenie vecí počas raidu ( podrobnosti guild-info).
 • V raide platí postupnosť velenia. Ak mate s niečím problém, primárne ho riešte so svojim leadrom. Ten to bude následné riešiť s vedením.
 • Na raide sa používa program TeamSpeak 3, detaily ohľadne TS sú ingame (guild-info).

 Bidovanie / loot

 • Za itemy sa biduje verejne na raid chate.
 • Lootmaster oznamuje do raid-warningu aktuálny item na ktorý sa biduje. Následné hráči píšu svoje bidy do raid chatu.
  • min bid do mainspecu je 200 dkp
  • min bid do off-specu je 20 dkp
  • min bid na transmog je 20 dkp
  • v špeciálnych prípadoch je možné za 20 dkp zobrať item, ktorý nie je priamo upgrade, ale hráč ho použije, ak mu padnú iné itemy.
 • Pokiaľ jeden z hráčov nenapíše, že chce využiť výhodu attendance, tak môže bidovať každý. Ak hráč napíše, že chce využiť attendance, hráči ktorí attendance nemajú, už nemôžu ďalej bidovať na item.
 • Prednosť v lootovani do off-specu majú hráči, ktorích off-spec sa využíva na raide. 
 • Attendance ostatních bidujúcich hráčov si stráži každý sám.

Hodnosti

 • Nováčik v guilde začína na ranku ‘certik-novacik’.
 • Po získaní mesačnej attendance získava hráč rank ‘certik’.
 • Po získaní trojmesačnej attendance získava hráč rank ‘andilek’.
 • Vyšší rank má prednosť do raidu, v prípade, že sa hráči nedohodnú medzi sebou, prípadne neurčí inak raidleader.

Extra

 • Do guild banky netreba momentálne goldy, ale pokiaľ máte veci (potky, jedlo, gemy, atd. ) užitočné pre ostatných, neváhajte a podeľte sa.
 • Pokiaľ máte s čímkoľvek problém, čí už na raide alebo všeobecné v guilde, dajte vedieť v prvom rade oficírom (rank ‘archandilek’).